Vật lý 12

Bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 SBT Vật Lí 12

32.6

Hiện tượng quang- phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị

Bạn đang xem bài: Bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 SBT Vật Lí 12

A. êlectron dẫn trong kẽm hấp thụ

B. êlectron liên kết trong CdS hấp thụ

C. phân tử chất diệp lục hấp thụ

D. hấp thụ trong cả ba trường hợp trên

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang- phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị phân tử chất diệp lục hấp thụ

Chọn C

32.7

Chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về huỳnh quang và lân quang

Lời giải chi tiết:

Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

Chọn C

32.8

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang- phát quang?

A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sự quang phát quang.

Lời giải chi tiết:

Trường hợp ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào có sự quang phát quang

Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button