Vật lý 12

Bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 SBT Vật Lí 12

32.3

Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng \(0,50\mu m.\) Nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?

Bạn đang xem bài: Bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 SBT Vật Lí 12

A. \(0,30\mu m\)                         B. \(0,40\mu m\)

C. \(0,50\mu m\)                         D. \(0,60\mu m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang phát quang: Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn ánh sáng phát quang \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}}\)

Lời giải chi tiết:

Do \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}}\) nên nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) thì nó sẽ không phát quang.

Chọn D

32.4

Trong hiện tượng quang- phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để

A. tạo ra dòng điện trong chân không

B. thay đổi điện trở của vật

C. làm nóng vật

D. làm cho vật phát sáng

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Trong hiện tượng quang- phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm cho vật phát sáng

Chọn D

32.5

Trong hiện tượng quang- phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến:

A. Sự giải phóng một êlectron tự do

B. Sự giải phong một êlectron liên kết

C. Sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống

D. Sự phát ra một phôtôn khác

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến sự phát ra một photon khác.

Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button