Hóa học 10

Bài 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng, hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

Bạn đang xem bài: Bài 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

1653475283 773 capture 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lại lý thuyết về hidro sunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit. Tại đây 

Lời giải chi tiết

(1) \(4F{\text{eS + 7}}{{\text{O}}_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2F{{\text{e}}_2}{O_3} + 4{\text{S}}{O_2}\)

(2) \(S{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

(3) \(3N{a_2}S{O_3} + 2KMn{O_4} + {H_2}O \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Mn{O_2} + 2K{\text{O}}H\)

(hay \(N{a_2}S{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + S{O_2} + {H_2}O)\)

(hay nhiệt phân \(4N{a_2}S{O_3}\xrightarrow{{{{600}^0}C}}3N{a_2}S{O_4} + NaS\))

(4) \(N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + 2NaCl\)

(5) \(2NaCl\xrightarrow{{đpnc}}2Na + C{l_2}\)

(6) \(C{l_2} + S{O_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HCl\)

(7) \(2F{\text{e}} + 6{H_2}S{O_{4\,\,(đặc)}}\xrightarrow{{{t^0}}}F{{\text{e}}_2}{(S{O_4})_3} + 3{\text{S}}{O_2} + 6{H_2}O\)

(8) \(S{O_2} + {H_2}O \rightleftarrows {H_2}S{O_3}\)

(9) \({H_2}S{O_3} + 2{H_2}S\xrightarrow{{{t^0}}}3{\text{S}} + 3{H_2}O\)

(10) \(F{\text{e}} + S\xrightarrow{{{t^0}}}F{\text{eS}}\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button