Hóa học 10

Bài 32.1, 32.2 trang 68 SBT Hóa học 10

Câu 32.1.

Cho phản ứng : \(SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O\)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưu huỳnh bị oxi hoá và hiđro bị khử.

Bạn đang xem bài: Bài 32.1, 32.2 trang 68 SBT Hóa học 10

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá

C. Lưu huỳnh bị khử và hiđro bị oxi hoá

D. Lưu huỳnh trong \(SO_2\) bị khử, lưu huỳnh trong \(H_2S\) bị oxi hoá.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về hidro sunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit.

Lời giải chi tiết:

Lưu huỳnh trong SO2 là chất oxi hóa (bị khử), lưu huỳnh trong H2S là chất khử (bị oxi hóa)

=> Chọn D

Câu 32.2.

Oxit nào sau đây là hợp chất ion ?

A. \(SO_2\)                      B. \(SO_3\). 

C. \(CO_2\).                     D. CaO.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về hidro sunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit. 

Lời giải chi tiết:

Hợp chất ion thường là hợp chất giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình là CaO

=> Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button