Hóa học 11

Bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 SBT hóa học 11

Câu 31.4.

Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?

Bạn đang xem bài: Bài 31.4, 31.5, 31.6 trang 48 SBT hóa học 11

A. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

B. 314d

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH – CH3

D. CH2 = C = CH2

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Ankađien Tại đây.

Lời giải: Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là Ankađien liên hợp.

=> Chọn B.

Câu 31.5.

Cho chất 2 – metylbut – 2 – en phản ứng cộng với nước, sản phẩm chủ yếu thu được sẽ là:

315d

Phương pháp: Áp dụng qui tắc Mac – cop –nhi – côp:

Lời giải: Phản ứng cộng HA vào anken không đối xứng tuân theo Quy tắc Mac – cop –nhi – côp: “ nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn ở nối kép , A ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn”

=> Chọn C.

Câu 31.6.

Cho đivinyl phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 ở 400C thì sản phẩm chính thu được là:

316d

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Ankađien Tại đây.

Lời giải: Khi đivinyl (butan – 1, 3 – đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở 400C trong sản phẩm chính brom được cộng vào vị trí cacbon 1,4.

=> Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button