Vật lý 12

Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lí 12

31.10

bai 3110 trang 88 sbt vat li 12

Bạn đang xem bài: Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lí 12

Trong sơ đồ ở Hình \(31.3\) : 1 là chùm sáng; 2 là quang điện trở; \(A\) là ampe kế; \(V\) là vôn kế.

Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào, nếu tắt chùm ánh sáng \(1?\)

A. Số chỉ của cả ampe kế và vôn kế đều tăng.

B. Số chỉ của cả ampe kế và vôn kế đều giảm.

C. Số chỉ của ampe kế tăng, của vôn kế giảm.

D. Số chỉ của ampe kế giảm, của vôn kế tăng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện ngoài.

Lời giải chi tiết:

Nếu tắt chùm ánh sáng 1 số chỉ của ampe kế giảm, của vôn kế tăng.

Chọn D

31.11

Hình \(31.4\) biểu diễn dạng của đồ thị \(U = f(I)\) của các pin quang điện dưới chế độ rọi sáng nhất định.

bai 3111 trang 89 sbt vat li 12

\(U:\) hiệu điện thế giữa hai đầu pin.

\(I:\) cường độ dòng điện chạy qua pin.

Gọi \({e_1}\) và \({r_1}\) là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện nhỏ; \({e_2}\) và \({r_{_2}}\) là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện trong mạch rất lớn.

Chọn phương án đúng.

A. \({e_1} > {e_2};{r_1} > {r_2}\)

B. \({e_1} > {e_2};{r_1} < {r_2}\)

C. \({e_1} < {e_2};{r_1} > {r_2}\)

D. \({e_1} < {e_2};{r_1} < {r_2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về pin quang điện.

Lời giải chi tiết:

Ta có \({e_1} < {e_2};{r_1} < {r_2}\)

Chọn D

31.12

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về pin quang điện.

Lời giải chi tiết:

Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Chọn C

31.13

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

A. hiện tượng quang điện trong

B. hiện tượng tán sắc ánh sáng

C. hiện tượng phát quang của chất rắn

D. hiện tượng quang điện ngoài

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của quang điện trở.

Lời giải chi tiết:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng quang điện trong

Chọn A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button