Vật lý 12

Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 SBT Vật Lí 12

31.1

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

Bạn đang xem bài: Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 86 SBT Vật Lí 12

A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.

B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng.

C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.

D. thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang dẫn.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.

Chọn C

31.2

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

B. giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

C. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

D. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện trong.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

Chọn B

31.3

Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết

A. êlectron cổ điển.

B. sóng ánh sáng.

C. phôtôn.

D. động học phân tử.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang dẫn.

Lời giải chi tiết:

Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết photon

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button