Hóa học 11

Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 SBT hóa học 11

Câu 31.1.

Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng.

Bạn đang xem bài: Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 SBT hóa học 11

311d

Phương pháp giải:

Học sinh nắm vững cách gọi tên và công thức cấu tạo của chất để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

7-A ; 1-B ; 8-C ; 3-D ; 6-E ; 2-G ; 5-H ; 4-I

Câu 31.2.

Hợp chất 312dcó tên là gì ?  

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.                 

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.                     

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 3,4-đimetyl-hex-1-en.

=> Chọn D.

Câu 31.3.

Hợp chất 313d có tên là gì ?

A. 3-metylhex-1,2-đien.                       

B. 4-metylhex-1,5-đien.

C. 3-metylhex-1,4-đien.                        

D. 3-metylhex-1,3-đien.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 3-metylhex-1,4-đien.

=> Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button