Vật lý 12

Bài 30.9, 30.10 trang 84 SBT Vật Lí 12

30.9

Xét ba loại êlectron trong một tấm kim loại:

Bạn đang xem bài: Bài 30.9, 30.10 trang 84 SBT Vật Lí 12

– Loại \(1\)  là các êlectron tự do nằm ngay trên bề mặt tấm kim loại.

– Loại \(2\)  là các êlectron tự do nằm sâu bên trong tấm kim loại.

– Loại \(3\)  là các êlectron liên kết ở các nút mạng kim loại.

Những  phôtôn có năng lượng đúng bằng công thoát của êlectron khỏi kim loại nói trên sẽ có khả năng giải phóng các loại êlectron nào khỏi tấm kim loại?

A. Các êlectron loại \(1.\)

B. Các êlectron loại \(2.\)

C. Các êlectron loại \(3.\)

D. Các êlectron thuộc cả ba loại.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\varepsilon  = A + {{\rm{W}}_{d\max }}\)

Lời giải chi tiết:

Những  phôtôn có năng lượng đúng bằng công thoát của êlectron khỏi kim loại nói trên sẽ có khả năng giải phóng các loại êlectron là các êlectron tự do nằm ngay trên bề mặt tấm kim loại.

Chọn A

30.10

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

A. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron.

C. một phôtôn phụ thuộc vào vào cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

D. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.

Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button