Vật lý 12

Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 SBT Vật Lí 12

31.4

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

Bạn đang xem bài: Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 87 SBT Vật Lí 12

A. Hiện tượng nhiệt điện

B. Hiện tượng quang điện

C. Hiện tượng quang điện trong

D. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của quang điện trở

Lời giải chi tiết:

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc hiện tượng quang điện trong

Chọn C

31.5

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào?

A. Sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

B. Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một dây kim loại.

C. Hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

D. Sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Lời giải chi tiết:

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

Chọn C

31.6

Đồ thị nào ở Hình \(31.1\) có thể là đồ thị \(U = f(I)\) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi?

\(I:\) cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở.

\(U:\) hiệu điện thế giữa hai đầu quang điện trở.

bai 316 trang 87 sbt vat li 12

A. Đồ thị \(a\)

B. Đồ thị \(b\)

C. Đồ thị \(c\)

D. Đồ thị \(d\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quang điện trở

Lời giải chi tiết:

Đồ thị b đồ thị \(U = f(I)\) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi

Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button