Vật lý 12

Bài 30.14, 30.15 trang 85 SBT Vật Lí 12

30.14

Công thoát êlectron của một kim loại là \(A = 1,88{\rm{e}}V.\) Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Bạn đang xem bài: Bài 30.14, 30.15 trang 85 SBT Vật Lí 12

A. \(550nm.\)                         B. \(1057nm.\)

C. \(220nm.\)                         D. \(661nm.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\)

Sử dụng đổi đơn vị: \(1eV = 1,{6.10^{ – 19}}J\)

Lời giải chi tiết:

Ta có công thoát \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} \\\Rightarrow {\lambda _0} = \dfrac{{hc}}{A} = \dfrac{{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}}}{{1,88.1,{{6.10}^{ – 19}}}} \\= 0,{661.10^{ – 6}}m = 661nm\)

Chọn D

30.15

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi

A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

B. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

C. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

D. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button