Vật lý 12

Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 SBT Vật Lí 12

30.1

Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng mặt trời chiếu vào

Bạn đang xem bài: Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 83 SBT Vật Lí 12

A. mặt nước biển.

B. lá cây.

C. mái ngói.

D. tấm kim loại không sơn

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện.

Lời giải chi tiết:

Ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm kim loại không sơn xảy ra hiện tượng quang điện

Chọn D

30.2

Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm,… nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại.

B. Ánh sáng nhìn thấy được.

C. Ánh sáng hồng ngoại.

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về giới hạn quang điện.

Lời giải chi tiết:

Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm,… nằm trong vùng ánh sáng tử ngoại

Chọn A

30.3

Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi… nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại.

B. Ánh sáng nhìn thấy được.

C. Ánh sáng hồng ngoại.

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên.

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng giá trị giới hạn quang điện \({\lambda _0}\) của một số kim loại.

Lời giải chi tiết:

Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi… nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy

Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button