Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống SGK Địa lí 10 với cuộc sống

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 12 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy nêu cách sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Đọc thông tin trong mục 1 (Sử dụng bản đồ số trong học tập và đời sống).

Lời giải chi tiết:

Cách sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống:

– Xác định rõ nội dung, yêu cầu của việc đọc bản đồ.

– Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu.

– Hiểu được các yếu tố cơ bản của bản đồ như: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, phướng pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ,…

– Tìm hiểu kĩ bảng chú giải bản đồ.

– Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

– Khi đọc bản đồ, để giải thích một hiện tượng địa lí nào đó cần phải đọc các bản đồ có nội dung liên quan để phân tích, so sánh và rút ra nhận định cần thiết.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 14 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin và các hình trong mục 2, cho biết một số ứng dụng và tính năng của GPS và bản đồ số.

4d5a8d32e965263b7f74

5c214b4a2f1de043b90c

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Đọc thông tin mục 2 và quan sát các hình 3.1, 3.2.

Lời giải chi tiết:

Một số ứng dụng và tính năng của GPS và bản đồ số:

– Định vị;

– Dẫn đường, quản lí và điều hành sự di chuyển của các đối tượng có gắn thiết bị định vị;

– Tìm người, thiết bị đã mất hay đánh dấu địa điểm khi chụp ảnh cũng như tối ưu hóa kết quả tìm kiếm;

– Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: giao thông vận tải, đo đạc khảo sát và thi công công trình, quân sự, khí tượng, giám sát Trái Đất,…

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 14 SGK Địa lí 10

Nêu ý nghĩa của GPS và bản đồ số trong đời sống.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Nghiên cứu thông tin trong mục 2 SGK.

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của GPS và bản đồ số trong đời sống:

– Định vị và xác định vị trí của các đối tượng trên bản đồ vì nó được gắn trên nhiều thiết bị di động mà chúng ta sử dụng hàng ngày như điện thoại, đồng hồ, thiết bị cầm tay, máy tính,…

– Quản lí sự di chuyển của đối tượng có gắn thiết bị định vị, nhất là trên các thiết bị giao thông.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 14 SGK Địa lí 10

Tìm hiểu về ứng dụng GPS và bản đồ số trong một lĩnh vực mà em quan tâm (giao thông, công nghệ, môi trường,…).

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Tìm hiểu về ứng dụng GPS và bản đồ số trong một lĩnh vực mà em quan tâm trên Internet (chú ý lựa chọn nguồn thông tin từ trang web đáng tin cậy).

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Ứng dụng của GPS trong nông nghiệp.

Ứng dụng tưới tiêu trên Smartphone

Một trong những công việc quan trọng của người nông dân là đảm bảo lượng nước phù hợp cho cây trồng, đặc biệt trong điều kiện không có mưa. Loạt ứng dụng trên điện thoại di động tên là ‘tưới tiêu thông minh’ đã giúp họ giải quyết được vấn đề này.

Ứng dụng này sử dụng công nghệ định vị GPS, dự đoán lượng nước cây cần, phân tích dữ liệu trên cơ sở tính toán điều kiện thời tiết, lượng mưa của địa phương và lập trình để đưa ra công thức lượng nước phù hợp nhất theo từng thời điểm trong mỗi ngày cho cây trồng.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *