Hóa học 10

Bài 29.14 trang 65 SBT Hóa học 10

Đề bài

Hỗn hợp khí ozon và oxi có tỉ khối so với khí \(H_2\) là 18.

a) Xác định % thể tích của ozon trong hỗn hợp.

b) Khi cho 1 lít (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua bạc kim loại, khối lượng của bạc sẽ tăng lên bao nhiêu ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

a) Gọi x là số mol \(O_3\) có trong 1 mol hỗn hợp khí, số mol \(O_2\) sẽ là (1 – x) mol.

Bạn đang xem bài: Bài 29.14 trang 65 SBT Hóa học 10

 Ta có phương trình : 48x + (1 – x).32 = 18.2

Giải ra x = 0,25.

b) \(2Ag + O_3 → Ag_2O + O_2\)     (1)

Theo (1) : 22,4 lít \(O_3\)  tạo ra 1 mol \(Ag_2O\) khối lượng tăng 16 g

0,25 lít \(O_3\) tạo ra 1 mol \(Ag_2O\)  khối lượng tăng x g.

\(x = \dfrac{{16.0,25}}{{22,4}} \)

Lời giải chi tiết

a) Gọi x là số mol \(O_3\) có trong 1 mol hỗn hợp khí, số mol \(O_2\) sẽ là (1 – x) mol.

Bạn đang xem bài: Bài 29.14 trang 65 SBT Hóa học 10

 Ta có phương trình : 48x + (1 – x).32 = 18.2

Giải ra x = 0,25.

Do %n = %V nên ozon chiếm 25% thể tích hỗn hợp.

b) \(2Ag + O_3 → Ag_2O + O_2\)     (1)

Theo (1) : 22,4 lít \(O_3\)  tạo ra 1 mol \(Ag_2O\) khối lượng tăng 16 g

0,25 lít \(O_3\) tạo ra \(Ag_2O\)  khối lượng tăng x g.

\(x = \dfrac{{16.0,25}}{{22,4}} = 0,178\left( g \right)\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button