Hóa học 10

Bài 29.13 trang 65 SBT Hóa học 10

Đề bài

Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó lại nạp oxi rồi cân. Khối lượng trong 2 trường hợp chênh lệch nhau 0,03 gam.

Tính phần trăm về khối lượng của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng. Biết các thể tích khí nạp vào bình đều đo ở đktc.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Số mol ozon có trong oxi đã được ozon hoá :

Bạn đang xem bài: Bài 29.13 trang 65 SBT Hóa học 10

 \(\dfrac{{0,03}}{{16}} = 0,001875\) (mol) hay 0,09 (g).

Số mol oxi có trong bình : 0,02 – 0,001875 = 0,018125 (mol) hay 0,58 g.

Khối lượng của hỗn hợp : 0,09 + 0,58 = 0,67 (g).

Tính % khối lượng ozon

Lời giải chi tiết

448 ml ở đktc là 0,02 mol.

Số mol ozon có trong oxi đã được ozon hoá :

Bạn đang xem bài: Bài 29.13 trang 65 SBT Hóa học 10

 \(\dfrac{{0,03}}{{16}} = 0,001875\) (mol) hay 0,09 (g).

Số mol oxi có trong bình : 0,02 – 0,001875 = 0,018125 (mol) hay 0,58 g.

Khối lượng của hỗn hợp : 0,09 + 0,58 = 0,67 (g).

Phần trăm khối lượng của ozon trong hỗn hợp : \(\dfrac{{0,09.100\%}}{{0,67}} = 13,43%\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button