Hóa học 12

Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12

Đề bài

Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl được 11,2 lít H2 (đktc). Xác định khối lượng của Al trong hỗn hợp bột X.

Bạn đang xem bài: Bài 29.12 trang 70 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Viết phương trình phản ứng nhiệt nhôm

Xét 2 trường hợp

– TH1: Al hết, Fe2O3 dư

Tính số mol Fe theo số mol H2, suy ra khối lượng Fe, xét tính thỏa mãn của trường hợp này

– TH2: Al dư, Fe2O3 hết

Gọi số mol của Al và Fe2O3 ban đầu là a, b mol

Lập phương trình tổng khối lượng hỗn hợp ban đầu

Lập phương trình số mol H2

Giải hệ phương trình, suy ra số mol và khối lượng Al.

Lời giải chi tiết

PTHH của phản ứng nhiệt nhôm : 

\(2Al{\rm{ }} + {\rm{ }}F{e_2}{0_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{0_3} + 2Fe\)

Trường hợp Al hết: 

\(Fe\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {H_2}\)

⟹ nFe = nH2 = 0,5 (mol) ⟹ mFe = 0,5.56 = 28 (g) > 26 (g)

(Loại vì mâu thuẫn định luật bảo toàn khối lượng).

Trường hợp Al dư : 

\(Fe\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {H_2};{\rm{ }}Al\buildrel {HCl} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2}\)

Gọi a, b lần lượt là số mol của Al và Fe203 ban đầu.

27a + 160b = 26,8                       → a = 0,4 (mol)

2b + (a – 2b). 1,5 = 0,5                     b = 0,1 (mol)

Vậy mAl = 27.0,4 = 10,8 (g).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button