Hóa học 10

Bài 29.10 trang 65 SBT Hóa học 10

Đề bài

Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

Bạn đang xem bài: Bài 29.10 trang 65 SBT Hóa học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí:

 \(\overline M  = {\rm{ }}18.2 = 36\left( {g/mol} \right)\)

Đặt x và y là số mol \(O_3\) và \(O_2\)có trong 1 mol hỗn hợp khí, ta có phương trình đại số :

 \(\dfrac{{48x + 32y}}{{x + y}} = 36\)  

Giải phương trình, ta có y = 3x

Lời giải chi tiết

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí:

 \(\overline M  = {\rm{ }}18.2 = 36\left( {g/mol} \right)\)

Đặt x và y là số mol \(O_3\) và \(O_2\)có trong 1 mol hỗn hợp khí, ta có phương trình đại số :

 \(\dfrac{{48x + 32y}}{{x + y}} = 36\)  

Giải phương trình, ta có y = 3x. Biết rằng tỉ lệ phần trăm về số mol khí cũng là tỉ lệ về thể tích : Thể tích khí oxi gấp 3 lần thể tích khí ozon. Thành phần của hỗn hợp khí là 25% ozon và 75% oxi.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button