Hóa học 12

Bài 29.1; 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

Câu 29.1.

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

Bạn đang xem bài: Bài 29.1; 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao.

 C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit không tạo muối.

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về nhôm và hợp chất

Lời giải chi tiết:

A. đúng \(4Al{(N{O_3})_3}\xrightarrow{{{t^0}}}2A{l_2}{O_3} + 12N{O_2} + 3{O_2}\)

B. sai do CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

C. sai do NH3 có tính bazơ yếu nên không hòa tan được Al2O3

D. sai do Al2O3 là oxit lưỡng tính, có tạo muối

\( \to\) Chọn A.

Câu 29.2.

Có các dung dịch : KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH dư. 

B. Dung dịch AgNO3.                

C. Dung dịch Na2SO4.

D. Dung dịch HCl.

Phương pháp giải:

Dùng dung dịch NaOH để nhận biết

Lời giải chi tiết:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào các dung dịch trên:

– Tạo ra kết tủa màu xanh là Cu(NO3)2

– Tạo ra kết tủa nâu đỏ là FeCl3

– Tạo ra kết tủa trắng, tan trong NaOH dư là AlCl3

– Có khí mùi khai (NH3) thoát ra là NH4Cl:

\(N{H_4}Cl + NaOH \to NaCl + N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\)

– Không có hiện tượng gì là KNO­3

\( \to\) Chọn A.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button