Vật lý 12

Bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 SBT Vật Lí 12

28.8

Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia \(X?\)

Bạn đang xem bài: Bài 28.8, 28.9, 28.10 trang 79 SBT Vật Lí 12

A. \({5.10^{ – 6}}m.\)                       B. \({5.10^{ – 8}}m.\)

C. \({5.10^{ – 10}}m.\)                      D. \({5.10^{ – 12}}m.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\): Tia \(X\) có bước sóng cỡ \({10^{ – 11}}m – {10^{ – 8}}m\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng \({5.10^{ – 10}}m\) là tia \(X\)

Chọn C

28.9

Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia \(X\) đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là

A. lọc tia \(X\) cứng đi, chỉ còn tia \(X\) mềm chiếu vào cơ thể.

B. lọc tia \(X\) mềm đi, chỉ còn tia \(X\) cứng chiếu vào cơ thể.

C. làm yếu chùm tia \(X\) trước khi chiếu vào cơ thể.

D. lọc các sóng điện từ khác tia \(X,\) không cho chiếu vào cơ thể.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\)

Lời giải chi tiết:

Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia \(X\) đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là lọc tia \(X\) mềm đi, chỉ còn tia \(X\) cứng chiếu vào cơ thể.

Chọn B

28.10

Tia \(X\) là

A. dòng êlectron phản xạ trên đối catôt.

B. dòng iôn dương bị bật ra khỏi đối catôt.

C. dòng ánh sáng xanh chiếu vào thành thủy tinh làm phát quang thành thủy tinh.

D. là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia \(X\)

Lời giải chi tiết:

Tia \(X\) là là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button