Hóa học 12

Bài 28.14 trang 67 SBT Hóa học 12

Đề bài

Một bình kín có dung tích 5 lít chứa khí \( O_2\) ở áp suất 1,4 atm và 27°C. Đốt cháy 12 g kim loại kiềm thổ trong bình kín trên. Sau phản ứng, nhiệt độ và áp suất trong bình là 136,5°C và 0,903 atm. Biết thể tích bình không đổi, thể tích chất rắn không đáng kể. Xác định kim loại kiềm thổ đem đốt.

Bạn đang xem bài: Bài 28.14 trang 67 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Tính thể tích khí O2 trước và sau phản ứng, suy ra thể tích khí O2 đã phản ứng, đổi thành số mol

Tính số mol kim loại theo số mol khí O2 phản ứng.

Suy ra nguyên tử khối của kim loại, từ đó tìm được kim loại

Lời giải chi tiết

2M + O2 → 2MO

Thể tích O2 (đktc) có trong bình trước phản ứng:

\(V = {{273.1,4.5} \over {1.(273 + 27)}} = 6,37l\)

Thể tích khí O2 còn lại trong bình sau phản ứng:  \({V’} = {{273.0,903.5} \over {1.(273 + 136,5)}} = 3,01l\)

Thể tích khí O2 tham gia phản ứng: 6,37- 3,01= 3,36 l hay 0,15 mol O2.

→ số mol kim loại tham gia phản ứng là 0,3 mol

Khối lượng mol của M là \({{12} \over {0,3}} = 40(g/mol) \to \) M là canxi.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button