Hóa học 12

Bài 28.12 trang 67 SBT Hóa học 12

Đề bài

Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những chất NaCl, Al2O3, MgCO3. Viết các phương trình hoá học.

Bạn đang xem bài: Bài 28.12 trang 67 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Dựa vào lý thuyết phần điều chế các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm để chọn phương pháp phù hợp.

Lời giải chi tiết

Dùng nước tách được NaCl. Cô cạn dung dịch được NaCl rắn. Điện phân NaCl nóng chảy, được kim loại Na.

Dùng dung dịch NaOH dư, tách được chất rắn MgCO3 và dung dịch NaAlO2. Từ MgCO3 điều chế kim loại Mg theo sơ đồ chuyển hoá sau:

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow MgO\buildrel {{\rm{dd HCl}}} \over
\longrightarrow MgC{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow Mg\)

Từ natri aluminat điều chế Al theo sơ đồ chuyển hóa:

\(NaAl{O_2}\buildrel {C{O_2}} \over
\longrightarrow Al{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow Al\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button