Hóa học 12

Bài 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Đề bài

Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

a)  AlCl3.

b)  Al(OH)3.

c) Dung dịch NaAlO2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Điện phân dung dịch NaCl (1)

Bạn đang xem bài: Bài 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Cho sản phẩm của phản ứng điện phân dung dịch NaCl tác dụng với Al. (2)

Cho sản phẩm của phản ứng (2) tác dụng với NaOH (3)

Cho sản phẩm của phản ứng (3) tác dụng với NaOH.

Lời giải chi tiết

a) Hoà tan NaCl vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch :

\(2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{mang{\rm{ ngan}}}^{dp{\rm{dd}}}} {H_2} + C{l_2} + 2NaOH\) (1)

Thu Cl2 cho phản ứng với Al :

2Al + 3Cl2→2AlCl3     (2)

– Lấy AlCl3 vừa điều chế được (2) cho tác dụng với NaOH ở (1) :

AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) →Al(OH)3 + 3NaCl (3)

– Lấy Al(OH)3 điều chế được ở (3) cho tác dụng với NaOH :

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button