Hóa học 12

Bài 27.13; 27.14 trang 64 SBT Hóa học 12

Câu 27.13.

Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được x lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

Bạn đang xem bài: Bài 27.13; 27.14 trang 64 SBT Hóa học 12

A. x = 5y.                      B. y = 5x.

C. x = y.                        D. x= 2,5y.

Phương pháp giải:

Từ tỷ lệ về số mol của Al với N2 và H2, suy ra mối quan hệ của x và y

Lời giải chi tiết:

\(Al\buildrel { + NaOH} \over
\longrightarrow {3 \over 2}{H_2}\,\,\,\,và\,\,\,\,10{\rm{A}}l\buildrel { + HN{O_3}} \over
\longrightarrow 3{N_2}\) 

Ta có: \({n_{{H_2}}} = {m \over {27}}.{3 \over 2} = {x \over {22,4}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\)  

Và \({n_{{N_2}}} = {m \over {27}}.{3 \over {10}} = {y \over {22,4}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\) 

Từ  (1) và (2) \( \Rightarrow {x \over y} = 5\)

\( \to\) Chọn A.

Câu 27.14.

Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Trong phản ứng của Al với dung dịch NaOH thì Al là chất khử và NaOH là chất oxi hoá.

B. Al có khả năng tác dụng với nước ngay ở điều kiện thường.

C. Al là kim loại có tính khử mạnh, nó bị oxi hoá dễ dàng thành ion Al3+.

D. Hỗn hợp gồm bột nhôm và bột oxit sắt từ được gọi là hỗn hợp tecmit.

Phương pháp giải:

Từ lý thuyết về Al, chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết:

Trong phản ứng giữa Al với dung dịch NaOH, chất đóng vai trò oxi hóa là H2O không phải NaOH

\(\mathop {Al}\limits_{\left[ K \right]}^0  + NaOH + \mathop {{H_2}O}\limits_{\left[ O \right]}^{ + 1}  \to NaAl{O_2} + {3 \over 2}\mathop {{H_2}}\limits^0 \)

\( \to\) Chọn A.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button