Hóa học 12

Bài 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Đề bài

Cho 8 g hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng vừa đủ với 1 lít dung địch HCl 0,5M. Xác định kim loại kiềm thổ.

Bạn đang xem bài: Bài 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Gọi x và y là số mol của kim loại kiềm thổ X và oxit của nó XO

Lập phương trình khối lượng và phương trình số mol của hỗn hợp ban đầu

Giải hệ phương trình, tìm được nguyên tử khối của kim loại X

\( \to\) kết luận

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại kiềm thổ là X (có khối lượng mol là M), oxit của nó là XO.

X + 2HCl → XCl2 + H2   (1)

XO + 2HCl → XCl2 + H2O   (2)

Gọi x, y là số mol của kim loại kiềm thổ và oxit của nó.  Số mol HCl tham gia phản ứng (1) và (2) là 0,5 mol.

Ta có hệ pt: Mx+ (M+16)y = 8

                   2x+2y = 0,5

Giải hệ phương trình ta được :  \(x = \dfrac{{M – 16}}{{64}}\)

Biết 0 < x < 0,25, ta có : 0 < \(x = \dfrac{{M – 16}}{{64}}\) < 0,25

⟹ 0 < M – 16 < 16 => 16 < M < 32

Vậy kim loại kiềm thổ có nguyên tử khối bằng 24, đó là Mg.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button