Hóa học 12

Bài 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Đề bài

Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau :

Bạn đang xem bài: Bài 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

bai 642 trang 60 sbt hoa 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Dựa vào các tính chất, phản ứng đặc trưng của các hợp chất của canxi.

Lời giải chi tiết

(1) \(Ca + 2C\xrightarrow{{{t^0}}}Ca{C_2}\)

(2) CaC2 + 2HCl→ CaCl2 + C2H2

\(\eqalign{
& (3)\,CaC{l_2} + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{mangngan}^{dp{\rm{dd}}}} Ca{(OH)_2} + C{l_2} + {H_2} \cr 
& (4)\,Ca{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaO + {H_2}O \cr} \)

(5) CaO + CO2 → CaCO3

(6) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

\((7)\,Ca{(HC{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

(8) Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + O2

(9) CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

(10) CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl

(11) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

(12) Ca + CO2 + H2O → CaCO3 + H2

(13) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

(14) Ca(OH)2 dư + CO2 → CaCO3 + H2O

(15) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

(16) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Hoặc 

\(2CaOC{l_2}\buildrel {CO} \over
\longrightarrow 2CaC{l_2} + {O_2}\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button