Hóa học 12

Bài 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Đề bài

Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.

Bạn đang xem bài: Bài 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Dựa vào thành phần của đá vôi và các điều kiện tự nhiên (như nước, không khí,…) để viết phương trình hóa học phù hợp.

Lời giải chi tiết

Trong thành phần của đá vôi có các hợp chất CaCO3, MgCO3. Nước mưa hoà tan khí CO2 trong không khí đã hoà tan dần các hợp chất CaCO3,MgCO3

\(\matrix{
{CaC{O_3} + {\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}{H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}Ca{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2}} \hfill \cr 
{MgC{O_3} + {\rm{ }}C{O_2} + {\rm{ }}{H_2}O{\rm{ }} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Mg{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2}} \hfill \cr}\)

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button