Vật lý 11

Bài 25.9* trang 63 SBT Vật Lí 11

Đề bài

Một cuộn dây dẫn có độ tự cảm 3,0 H được nối với nguồn điện có suất điện động 6,0 V và điện trở trong rất nhỏ không đáng kể. Sau khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc nối cuộn dây dẫn với nguồn điện, cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5,0 A. Giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Sử dụng định luật Ôm cho toàn mạch: Tổng các suất điện động trong mạch bằng tổng điện trở toàn mạch nhân với cường độ dòng điện mạch chính: \(E + e_{tc} = (R + r)i\)

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 25.9* trang 63 SBT Vật Lí 11

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch : Tổng các suất điện động trong mạch bằng tổng điện trở toàn mạch nhân với cường độ dòng điện mạch chính.

\(E + e_{tc} = (R + r)i\)

Vì R + r = 0 , nên ta có :

\(E-L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}=0\)

Trong khoảng thời gian Δt, cường độ dòng điện i chạy trong cuộn dây dẫn tăng dần đều từ giá trị I0 = 0 đến I = 5,0 A, tức là :

\(Δi = I –I_0 = I\)

Từ đó ta suy ra :

\(\Delta t = \dfrac{L}{E}I = {\dfrac{3,0}{6,0}}.5,0 = 2,5s\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button