Vật lý 11

Bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11

Bài 23.1

Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng ?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức \(\Phi \) B.S.cosα, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ   \(\overrightarrow B \) và pháp tuyến dương  \(\overrightarrow n \)  của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb) : 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11

Vận dụng kiến thức về từ thông.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về từ thông không đúng là: Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ. Vì Từ thông qua mặt S phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

Chọn đáp án: C

Bài 23.2

Câu nào dưới đây nói dòng điện cảm ứng là không đúng ?

A. Là dòng điện xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

B. Là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. Là dòng điện chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

D. Là dòng điện có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11

Vận dụng kiến thức về dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về dòng điện cảm ứng không đúng là: dòng điện cảm ứng là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín vì dòng điện cảm ứng là dòng điện có chiều và cường độ phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

Chọn đáp án: B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button