Hóa học 12

Bài 22.11; 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Câu 22.11.

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm

A. Al, Fe, Cu.                      B. Fe, Cu,Ag.

C. Al, Cu, Ag.                     D. Al, Fe,Ag.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 22.11; 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Dựa vào lí thuyết bài tính chất của kim loại, dãy điện hóa kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Al, Fe phản ứng với hai muối thu hai kim loại Cu , Ag

Al phản ứng với hai muối trước. Thu được ba kim loại => Fe dư

Sau phản ứng ba kim loại là Fe, Cu, Ag

=> Chọn B 

Câu 22.12.

Cho các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt \(NaCl, \;NH_4Cl, \;FeCl_2, \;FeCl_3,\)

\((NH_4)_2SO_4\). Kim loại nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch trên

A. Al                      B. Mg

C. Ba                     D. Na

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 22.11; 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

 Viết phương trình từng kim loại với dung dịch => Chọn kim loại cần tìm

Lời giải chi tiết:

Chọn Ba .Ta có Ba phản ứng với nước cho dung dịch bari hiđroxit các ống nghiệm đều thoát khí

 

NaCl

NH4Cl

FeCl2

 Ba=>Ba(OH)2

có khí thoát ra

Khí mùi khai

Kết tủa trắng xanh

 

 

FeCl3

(NH4)2SO4

Ba=>Ba(OH)2

Kết tủa nâu đỏ

Có khí mùi khai

Kết tủa trắng

=> Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button