Lịch sử 10

Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10

Đề bài

Hoàn thành bảng thống kê sau:

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10

STT

Sự kiện

Địa điểm

Thời gian

1

Khởi nghĩa Phan Bá Vành

 

 

2

Khởi nghĩa Cao Bá Quát

 

 

3

Khởi nghĩa Lê Văn Khôi

 

 

4

Khởi nghĩa Nông Văn Vân

 

 

5

Khởi nghĩa của người Mường ở Hòa Bình và Tây Thanh Hóa

 

 

6

Khởi nghĩa của người Khơme.

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính, mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người

Lời giải chi tiết

STT

Sự kiện

Địa điểm

Thời gian

1

Khởi nghĩa Phan Bá Vành

Nam Định, Thái Bình, Hải Dương

1821 – 1827

2

Khởi nghĩa Cao Bá Quát

Hà Tây

1854 – 1855

3

Khởi nghĩa Lê Văn Khôi

Gia Định

1833 – 1835

4

Khởi nghĩa Nông Văn Vân

Cao Bằng

1833 – 1835

5

Khởi nghĩa của người Mường ở Hòa Bình và Tây Thanh Hóa

Hòa Bình, Thanh Hóa

1832 – 1838

6

Khởi nghĩa của người Khơme

Tây Nam Kì

1840 – 1848

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Lịch sử 10

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button