Lịch sử 10

Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 10

Đề bài

Dựa vào bài học, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 10

a) Điền những nội dung phù hợp vào các ô trống trong sơ đồ dưới đây để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước thời Hùng Vương.

anh bai 2 trang 23 y a

b) Điền vào các ô trống trong sơ đồ dưới đây những thông tin cần thiết về tổ chức bộ máy nhà nước Champa cổ.

anh bai 2 trang 23 y b

c) Ghi những thông tin cần thiết vào các cột dưới đây để thấy được tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân Văn Lang – Âu Lạc, Champa, Phù Nam.

Cư dân

Tình hình kinh tế

Tình hình văn hóa, xã hội

Văn Lang – Âu Lạc

 

 

Champa

 

 

Phù Nam

 

 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc, mục 2. Quốc gia cổ Cham – pa và mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải chi tiết

a)

anh bai 2 trang 23 y a giai

b)

anh bai 2 trang 23 y b giai

c)

Cư dân

Tình hình kinh tế

Tình hình văn hóa, xã hội

Văn Lang – Âu Lạc

Làm nông nghiệp trồng lúa nước, săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, làm thủ công

Có tập quán ở nhà sàn, nhuộn răng đen, ăn trầu, săm mình, biết dùng đồ trang sức. Nữ mặc váy, nam đóng khố. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, anh hùng.

Champa

Làm nông nghiệp trồng lúa nước, làm nghề thủ công, khai thác lâm thổ sản

Người Chăm có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ, theo Hinđu giáo và Phật giáo. Họ ở nhà sàn, ăn trầu, hỏa táng người chết.

Phù Nam

Làm nông nghiệp kết hợp làm nghề thủ công, đánh cá, buôn bán

Ở nhà sàn, sùng tín Phật giáo, Hinđu giáo. Nghệ thuật ca múa nhạc phát triển. Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo.

THPT Đồng Hới 

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Lịch sử 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button