Vật lý 12

Bài 15.13* trang 44 SBT Vật Lí 12

Đề bài

Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (\(H.15.2).\) Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch \(u = 65\sqrt 2 cos100\pi t(V).\)

Bạn đang xem bài: Bài 15.13* trang 44 SBT Vật Lí 12

Các điện áp hiệu dụng \({U_{AM}} = 13V;{U_{MN}} = 13V;{U_{NB}} = 65V.\)

bai 1513 trang 44 sbt vat li 12

a) Chứng tỏ rằng cuộn dây có điện trở thuần \(r \ne 0.\)

b) Tính hệ số công suất của mạch.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Sử dụng công thức tính điện áp \(U_{AB}^2 = {({U_R} + {U_r})^2} + {({U_L} – {U_C})^2}\)

Sử dụng công thức tính hệ số công suất \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U_R} + {U_r}}}{{{U_{AB}}}}\)

Lời giải chi tiết

a) Xét \(U_{AM}^2 + {({U_{MN}} – {U_{NB}})^2} \\= {13^2} + {(13 – 65)^2} = 2873\)

\(U_{AB}^2 = {65^2} = 4225\)

Nhận thấy \(U_{AB}^2 \ne {U_{AM}}^2 + {({U_{MN}} – {U_{NB}})^2}\)

Vậy trong cuộn dây còn có điện trở \(r\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}U_{MN}^2 = U_r^2 + U_L^2\\ \Rightarrow {U_L} = \sqrt {U_{MN}^2 – U_r^2}  = \sqrt {{{13}^2} – U_r^2} (1)\end{array}\)

\(\begin{array}{l}U_{AB}^2 = {({U_R} + {U_r})^2} + {({U_L} – {U_C})^2}\\ \Leftrightarrow {65^2} = {(13 + {U_r})^2} + {({U_L} – 65)^2}(2)\end{array}\)

Từ (1)(2)\( \Rightarrow {65^2} = {(13 + {U_r})^2} + {(\sqrt {{{13}^2} – U_r^2}  – 65)^2}\)

Giải được \({U_r} = 12V;{U_L} = 5V\)

Hệ số công suất đoạn mạch \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U_R} + {U_r}}}{{{U_{AB}}}} = \dfrac{{13 + 12}}{{65}} = \dfrac{5}{{13}}\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button