Địa lý 10

Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Cho bảng số liệu:

1652883944 220 1

– Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng.

– Tính toán và cho biết thời gian mùa lũ, thời gian mùa cạn của sông Hồng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

– Vẽ biểu đồ:

+ Xác định dạng biểu đồ: Biểu đồ đường biểu diễn.

+ Trục tung thể hiện lưu lượng nước (m3/s), trục hoành thể hiện các tháng trong năm (tháng).

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu (lưu lượng nước) trên đỉnh tháng ở đường biểu diễn.

– Tính toán:

+ Tính lưu lượng nước trung bình tháng trong năm = Tổng lưu lượng nước trung bình của 12 tháng : 12 (m3/s).

+ Sau đó so sánh lưu lượng nước của các tháng với lưu lượng nước trung bình tháng trong năm vừa tính.

=> Nếu lớn hơn (tháng mùa lũ), nếu nhỏ hơn (tháng mùa cạn).

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

– Vẽ biểu đồ:

bieu do

– Lưu lượng nước trung bình tháng trong năm của sông Hồng là: 39163/12 = 3263,6 (m3/s).

=> Thời gian mùa lũ: tháng 7 – 10; Thời gian mùa cạn: tháng 11 – 6.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button