Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Dưới đây là Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống mà chúng tôi đã biên soạn chi tiết gửi đến bạn đọc tham khảo và biết cách làm bài. Cùng đọc ngay thôi!

Đề bài: Thực hành phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống.

Cho bảng số liệu:

1652883944 220 1

– Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng.

– Tính toán và cho biết thời gian mùa lũ, thời gian mùa cạn của sông Hồng.

– Vẽ biểu đồ:

+ Xác định dạng biểu đồ: Biểu đồ đường biểu diễn.

+ Trục tung thể hiện lưu lượng nước (m3/s), trục hoành thể hiện các tháng trong năm (tháng).

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu (lưu lượng nước) trên đỉnh tháng ở đường biểu diễn.

– Tính toán:

+ Tính lưu lượng nước trung bình tháng trong năm = Tổng lưu lượng nước trung bình của 12 tháng : 12 (m3/s).

+ Sau đó so sánh lưu lượng nước của các tháng với lưu lượng nước trung bình tháng trong năm vừa tính.

=> Nếu lớn hơn (tháng mùa lũ), nếu nhỏ hơn (tháng mùa cạn).

Giải chi tiết : Thực hành phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống.

Bạn đang xem bài: Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống

– Vẽ biểu đồ:

bieu do

– Lưu lượng nước trung bình tháng trong năm của sông Hồng là: 39163/12 = 3263,6 (m3/s).

=> Thời gian mùa lũ: tháng 7 – 10; Thời gian mùa cạn: tháng 11 – 6.

Kết luận:                                                                                                                                                                                           Trên đây là Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống do Trường THPT Đồng Hới biên soạn chi tiết đề và các giải để bạn đọc hiểu bài hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích để các bạn tham khảo. Chúc bạn học tập tốt!

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *