Hóa học 11

Bài 11.1, 11.2 trang 18 SBT hóa học 11

Câu 11.1.

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH của nước) :

A. H+, PO43-

B. H+, H2PO4,  PO43-

C. H+, HPO42-,  PO43-

D. H+, H2PO4, HPO42-,  PO43-

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 11.1, 11.2 trang 18 SBT hóa học 11

Axit H3PO4 là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình.

Lời giải chi tiết:

Trong dung dịch điện li yếu theo ba nấc (chủ yếu phân li theo nấc 1, nấc 2 kém hơn và nấc 3 rất yếu).

\(\eqalign{
& {N_1}:{H_3}P{O_4} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + {H_2}P{O_4}^ – \cr 
& {N_2}:{H_2}P{O_4}^ – \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + HP{O_4}^{2 – } \cr 
& {N_3}:HP{O_4}^{2 – } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {\rm{ }}{H^ + } + PO_4^{3 – } \cr} \)

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion H+, H2PO4, HPO42-,  PO43-

=> Chọn D

Câu 11.2.

Công thức phân tử của canxi đihiđrophotphat là:

A. CaHPO4      B. CaH2PO4  

C. Ca(HPO4)2  D. Ca(H2PO4)2 

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 11.1, 11.2 trang 18 SBT hóa học 11

Xem lại cách gọi tên từ đó xác định công thức phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Công thức phân tử của canxi đihiđrophotphat là Ca(H2PO4)2

=> Chọn D

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button