Lịch sử 12

Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 12

Câu 1

Nguyên nhân khách quan đã giúp kinh tế các nước Tây Âu, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phục hồi là

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 12

A. được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

B. tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.

C. sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Macsan.

D. sự trợ giúp của Liên Xô.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khách quan đã giúp kinh tế các nước Tây Âu, sau chiến tranh thế giới thứ hai, phục hồi là sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Macsan.

Chọn: C

Câu 2

Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là

A. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

B. tăng cường bóc lột bằng các hình thức thuế.

C. tiến hành tổng tuyển cử tự do.

D. củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Lời giải chi tiết:

Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Chọn: D

Câu 3

Điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950 là

A. nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới.

B. giai cấp tư sản tiến hành củng cố chính quyền và các hoạt động khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

C. nền kinh tế phát triển mạnh vượt mức so với trước chiến tranh.

D. giai cấp tư sản tiến hành các hoạt động đàn áp nhân dân lao động.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Lời giải chi tiết:

Điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950 là giai cấp tư sản tiến hành củng cố chính quyền và các hoạt động khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chọn: B

Câu 4

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm

A. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

C. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

D. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Lời giải chi tiết:

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Chọn: B

Câu 5

5. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được thành lập vào năm

A. 1954             B. 1955

C. 1956             D. 1957

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Liên minh châu Âu (EU)

Lời giải chi tiết:

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được thành lập vào năm 1957.

Chọn: D

Câu 6

6. Đến năm 1993, số nước thành viên của Liên minh châu Âu là

A. 14 nước            B. 15 nước

C. 16 nước            D. 17 nước

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Liên minh châu Âu (EU)

Lời giải chi tiết:

Đến năm 1993, số nước thành viên của Liên minh châu Âu là 15 nước

Chọn: B

Câu 7

7. Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức vào thời gian

A. ngày 3-9-1990

B. ngày 3-10-1990

C. ngày 3-11-1990

D. ngày 3-12-1990

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

Lời giải chi tiết:

Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 3-10-1990.

Chọn: B

Câu 8

8. Các nước thành viên đầu tiên của EEC, gồm

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia

B. Anh, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức

C. Pháp, Đức, Hà Lan, Lucxămbua, Bỉ, Italia

D. Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Liên minh châu Âu (EU)

Lời giải chi tiết:

Các nước thành viên đầu tiên của EEC, gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Lucxămbua, Bỉ, Italia.

Chọn: C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Lịch sử 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button