Ai danh y được Chúa mời? Đúng nhất

Ai là danh y được Chúa mời, ai danh y được chúa mới cứu người bằng thuốc cứu đời bằng văn, wowhay4u.com chia sẻ đúng nhất.

Bạn đang xem bài: Ai danh y được Chúa mời? Đúng nhất

Ai danh y được Chúa mời?

Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác là danh y được Chúa mời.

Ai là danh y được chúa mới cứu người bằng thuốc cứu đời bằng văn?

Hải Thượng Lãn Ông là danh y được chúa mới cứu người bằng thuốc cứu đời bằng văn.

img 625450efdebca

Vài nét về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác, quê tại thôn Văn xá, làng Lưu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Hải Thượng Lãn Ông xuất thân từ một gia đình (ông, cha, chú, bác, anh, em) đều học giỏi, đỗ cao, làm quan to của thời vua Lê chúa Trịnh. 

Cha là Lê Hữu Mưu đỗ đệ tam giáp tiến sĩ và làm quan dưới triều Lê Dụ Tôn tới bậc thượng thư. 

Mẹ là Bùi thị Thưởng, quê ở xứ Bầu thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ý nghĩa của biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là gì?

Biệt hiệu Hải Thượng là do hai chữ đầu tên tỉnh (Hải Dương) và phủ (Thượng Hồng), Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa là ông lười ở Hải Thượng (lười với công danh, phú quý).

Hải Thượng Lãn Ông là ông tổ ngành Đông y Việt Nam

Sau mấy chục năm tận tụy với nghề, Hải Thượng Lãn ông đã nghiên cứu rất sâu lý luận Trung y qua các sách kinh điển: Nội kinh, Nam kinh, Thương hàn, Kim quỹ; tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc; kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình, ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc. 

Sau hơn chục năm viết nên bộ “Y tôn tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm đủ các mặt về y học: Y đức, Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng. Ông đã tạo nền móng phát triển cho ngành Đông y Việt Nam. Phần quan trọng nữa của bộ sách phản ảnh sự nghiệp văn học và tư tưởng của Hải Thượng Lãn ông.

Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh thiền sư. 

Những tác phẩm của Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác để lại nhiều tác phẩm lớn như:

  • Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời Trung đại Việt Nam.
  • Các cuốn như “Lĩnh Nam bản thảo”, “Thượng kinh ký sự” không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.


  • #danh #được #Chúa #mời #Đúng #nhất

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Blog

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *