Biểu mẫu

4 Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn 2022 và Cách viết

Cách trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn 2022 là biểu mẫu xác nhận hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân đang trong tình trạng khó khăn mà THPT Đồng Hới.vn xin được gửi đến các bạn tham khảo và nghiên cứu dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên trong việc xin miễn giảm học phí, bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn… Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Bạn đang xem bài: 4 Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn 2022 và Cách viết

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn mới nhất

1. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn số 1

don xin xac nhan hoan canh kho khan 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):…………………………………………..

1. Tôi tên là:………………………………… Sinh ngày:……………………………………

2. Quê quán:…………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ (tạm trú):………………………………………………………………

4. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5. Gia đình thuộc diện:

Chính sách ☐, Vùng sâu ☐, Hộ nghèo ☐

Cha:………………………………………… tuổi, hiện ở tại:………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………..

Mẹ:………………………………………….. tuổi, hiện ở tại:………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………….

Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):……………………………………………..

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………

7. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………..

8. Gia đình có buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

9. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

10. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

…, ngày…tháng……năm 20….

Người làm đơn Xác nhận của chính quyền địa phương

2. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ……………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………….., sinh năm ………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Là ………………………… của em, sinh ngày …../…../……, hiện đang học lớp ….., năm học 20…….-20…… tại trường………………

Gia đình tôi (nêu cụ thể hoàn cảnh)

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến UBND xã ……………………………. xem xét và xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện khó khăn.

Lý do xin xác nhận: Để làm căn cứ xét chọn trao học bổng và các chế độ khác của trường cho

Rất mong UBND xã xem xét và xác nhận cho gia đình tôi.

Tôi thành thật cảm ơn.

……., ngày ….. tháng …… năm 20…..

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–—–—–—–—–—–—–—–

.., ngày… tháng… năm…(1)

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Về hoàn cảnh khó khăn của …(2) để xin giảm án)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã…(3)

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tôi tên là:…………….. Sinh ngày:………………..

Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân số: ………………………….

Ngày cấp: …………..… Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….

Là … của … đang bị khởi tố/truy tố về hành vi … tại Tòa án nhân dân quận/huyện …

Tôi xin trình bày sự việc như sau: (4)

………………………………………

Xét đến đây là lần đầu tiên tôi/em/cháu phạm tội, hơn nữa trong quá trình điều tra, tôi/em/cháu cũng ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Do đó, xét thấy hành vi của A là có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Vì vậy tôi/em/cháu làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của … (2) để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi/em/cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo đều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của học sinh, sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):………………………

1. Tôi tên là:………………………………….Sinh ngày:………………………………..

2. Quê quán:…………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ (tạm trú): ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Hiện là sinh viên lớp:…………….Khoa ………….…., Trường ……………………….

5. Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………………..

6. Điểm trung bình học kỳ………………………………,………………..……..điểm.

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Gia đình thuộc diện:

– Chính sách: …………

– Vùng sâu: …………

– Hộ nghèo: …………

Cha:………………………………………tuổi, hiện ở tại:………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………

Mẹ:……………………………………….tuổi, hiện ở tại:………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

Khác (Cha mẹ ly thân,ly dị…):……………………………………………………………………………

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? Nếu là thương binh thì ghi rõ hạng thương binh)

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất……….tuổi,

Người nhỏ nhất…………tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:…………, Cấp 2:……..…, Cấp 3:…………, Đại học…..…

9. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………………………………..

10. Gia đình có………….Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………………………………

11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi là thật sự khó khăn và những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……,ngày…tháng…năm 20….
Xác nhận của chính quyền địa phương Người làm đơn

5. Cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Cách viết đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn cũng không có gì phức tạp, bạn có thể tham khảo trước mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để nắm được các nội dung chính cần trình bày trong mẫu đơn này. Đây là biểu mẫu hành chính vì thế các nội dung được trình bày rất đầy đủ nhưng cũng rất ngắn gọn và khoa học, bao gồm các thông tin cá nhân rất dễ trình bày.

Trong nội dung đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì có một số nội dung chính như:

  • Thông tin về học sinh, sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và địa chỉ thường trú, tạm trú hiện nay. Học sinh nay là học sinh, sinh viên lớp nào, khoa nào, mã số học sinh, sinh viên, điểm trung bình học kì trước là bao nhiêu.
  • Lý do làm đơn: Học sinh có thể trình bày ngắn gọn hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình để nhà trường có thể nắm được.
  • Gia đình học sinh, sinh viên thuộc diện nào: Là gia đình chính sách, hay gia đình vùng sâu vùng xa hay thuộc hộ nghèo.
  • Các thông tin về các thành viên trong gia đình: Thông tin về bố mẹ, anh chị em, công việc của gia đình, thu nhập của gia đình…
  • Lý do xin xác nhận để làm gì: Xin hỗ trợ học phí hay để vay vốn, làm hồ sơ xin học bổng…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button