Thế hệ chủ tịch công đoàn

Thế hệ chủ tịch công đoàn (1966-2010)

 1. Đoàn Viết Trình
 2. Trần Trọng Kỷ
 3. Lê Viết Phúc
 4. Phạm Thanh Chước
 5. Biện Văn Dục
 6. Đinh Trọng
 7. Châu Trung Chánh
 8. Phan Đình Ninh
 9. Trần Chính Thành
 10. Nguyễn Văn Thí
 11. Bùi Thị Bích Hà
 12. Nguyễn Thị Thanh Huyền
© 2017 Thiết kế: 0942072207