Những chiến thắng Mùa xuân

NHỮNG THẮNG LỢI TIÊU BIỂU VÀO THỜI ĐIỂM MÙA XUÂN TỪ KHI CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO ĐẾN NĂM 1975
Đảng ra đời mở ra bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong những thắng lợi ấy, có những chiến thắng diễn ra vào mùa xuân của đất nước.
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954
Đã đập tan kế hoạch Nava, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trận đánh tiêu diệt lớn nhất trong 9 năm chống Pháp. Đè bẹp ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải họp bàn và đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Qua đó, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
2. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)
Mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược vào Tết Mậu Thân ở 37 trong tổng số 44 tỉnh, 5 trong 6 thành phố lớn. Riêng trong đợt 1 ta loại khỏi vòng chiến đấu 150.000 tên địch, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh.
Mở ra bước ngoặt của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng, buộc Mỹ phải "phi Mỹ hoá" chiến tranh, tức thừa nhận thất bại của chiến lược "chiến tranh cục bộ",chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari.
3. Cuộc tiến công chiến lược nổ ra vào mùa Xuân năm 1972
Sau gần 3 tháng chiến đấu (từ 30-3-1972), ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với hơn 1 triệu dân.
Giáng một đòn mạnh vào chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", buộc Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hoá" trở lại chiến tranh, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh".
4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Diễn ra ba chiến dịch lớn là Tây Nguyên (4 đến 24-3-1975), Huế - Đà Nẵng (21 đến 26-3-1975), đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng (26 đến 30-4-1975).
Đánh cho "nguỵ nhào", chấm dứt chiến tranh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tác động mạnh tình hình nước Mĩ và thế giới. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 
 
 
© 2017 Thiết kế: 0942072207