Những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nhưng Bộ chính trị lại nhấn mạnh: “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Thực hiện kế hoạch, quân ta liên tiếp mở các chiến dịch. Sau chiến thắng ở chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, đã gây nên tâm lý tuyệt vọng trong quân đội Sài Gòn, đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo.

Ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị ra quyết định "Giải phóng miền Nam trước mùa mưa" và quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 8/4/1975 ta lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

Với sức tấn công thần tốc, táo bạo, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân dân ta đã tấn công vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn.

Ngày 9/4/1975 ta tấn công Xuân Lộc, 21/4 ta giải phóng Xuân Lộc. Ngày 16/4/1975 ta chiếm Phan Rang. Ngày 21/4/1975 Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống. Quân ta nhanh chóng áp sát Sài Gòn, hình thành thế bao vây.

17 giờ ngày 26/4/1975 quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân được lệnh vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài tiến vào Sài Gòn. Ngày 28/4/1975 ta đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Đêm 28/4, ngày 29/4/1975 tất cả các cánh quân đồng loạt tổng công kích vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

10h45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của ta tiến vào dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11h30 phút, lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta nổi dậy giải phóng các tỉnh còn lại ở Nam Bộ. Ngày 2/5/1975, toàn bộ miền Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi đã kết thúc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, đồng thời kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất nước nhà.

Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước có một phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ thầy và trò trường THPT Đồng Hới. Nhiều tấm gương hi sinh của thầy và trò trường THPT Đồng Hới trong những năm tháng chiến tranh vẫn khắc sâu trong tâm trí của các thế hệ thầy và trò hôm nay, họ đã viết thêm vào truyền thống của nhà trường những trang vẽ vang nhất, hào hùng nhất.

Tháng 4 hàng năm là dịp để chúng ta nhìn lại những chiến thắng vĩ đại của cha ông, qua đó thấy được công lao to lớn của các thế hệ đi trước đối với dân tộc Việt Nam. Thế hệ trẻ ngày nay phải biết kế thừa và phát huy những truyền thống đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỏ quốc xã hội chủ nghĩa.

© 2017 Thiết kế: 0942072207