NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ NGHỆ THUẬT CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975

1. Những nét chính về Tổng tiến công và nổi dậy:
  Chiến dịch Tây Nguyên (Từ 4.3 đến 24.3.1975)

Đây là vị trí chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố gắng nắm giữ. Địch phán đoán sai hướng tiến công của ta, nên bố trí lực lượng mỏng, sơ hở. Vì vậy Bộ chính trị quyết định chọn Tây nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975. Vào ngày 10.3.1975, ta tấn công và giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột. Ngày 24.3.1975, Tây Nguyên giải phóng với 60 vạn dân.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (Từ 21.3 đến 29.3.1975)

Ngày 21.3.1975, ta đánh thẳng vào Huế, chặn đường rút chạy của chúng. Ngày 26.3.1975, giải phóng toàn tỉnh Thừa Thiên. Ngày 29.3.1975, tấn công Đà Nẵng và giành thắng lợi.

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26.4 đến 30.4.1974)

Sau thắng lợi của 2 chiến dịch, Bộ chính trị họp và nhận định: thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng MN và ra quyết định quyết tâm giải phóng Miền Nam trước mùa mưa (tháng 5.1975). Đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định là "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Vào lúc 17h 26.4.1975, 5 cánh quân được lệnh vượt tuyến phòng thủ bên ngoài tiến vào trung tâm, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10h45' ngày 30.4, tấn công Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11h30', lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch toàn thắng.

2. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

- Biết kết hợp tổng tiến công với nổi dậy: Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt trong toàn miền Nam.Khi quân ta mở cuộc tiến công Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn thì quần chúng bên trong liền nổi dậy phối hợp. Nhiều địa địa phương khác tình hình cũng diễn ra tương tự.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chiến trường chính và chiến trường phụ: khi quân ta chuẩn bị đánh Tây Nguyên thì các chiến trường khác ở miền Nam đều đẩy mạnh hoạt động đánh địch, không cho chúng ứng cứu Tây Nguyên.

- Chọn đúng điểm tiến công, tiến công thần tốc, táo bạo: Chọn hướng đánh mở đầu vào Tây Nguyên, "điểm huyệt" là Buôn Ma Thuột, đánh lạc hướng phán đoán của địch. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng và có nhiều yếu tố bất ngờ. Sau Tây Nguyên, ta mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tiếp đó là chiến dịch Hồ Chí Minh, giành thắng lợi dồn dập .

   Vì vậy, kế hoạch giải phóng 2 năm nhưng ta chỉ thực hiện trong gần 2 tháng đã giành thắng lợi. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định đến thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy.

 

© 2017 Thiết kế: 0942072207