Kính thông báo đến  Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh:

Do cơn bão số 9 rất mạnh ảnh hưởng trên diện rộng, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT

ngày mai 28/10/2020 học sinh toàn trường nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị các đc GVCN thông báo đến toàn thể học sinh.
Trân trọng!

© 2017 Thiết kế: 0942072207