Lịch công tác tuần 9, HKII, năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần: 9 kỳ 2 Từ ngày 18/03 đến 24/03/2019
Lớp trực: 11C

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Hai

18/03

Chào cờ: Hoạt động GD kỷ năng sống - SVTTSP

 
Ba

19/3

  14h – Lao động theo KH BLĐ20/3

   
Năm

21/3

   
Sáu

22/3

SH:

 
Bảy

23/3

7h Các HĐ chào mừng ngày 26/3 - ĐT

14h Các HĐ chào mừng ngày 26/3 – ĐT

Chủ nhật

24/3

   
© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com