Lịch công tác tuần 17, HKI, năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần: 17- Từ ngày 10/12 đến 16/12/2018
Lớp trực: 10D
Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Hai

10/12

Chào cờ: - CT “Khi tôi 18” – chủ đề: Bình đẳng giới” – 12A

13h45 – K11 học nghề PT

- K11 Ôn thi THPTG

Ba

11/12

  14h – Thi GVDG



12/12

  13h45: Dạy học thêm

Năm

13/12

  14h: K11 học nghề PT

- 12G Tư vấn hướng nghiệp

Sáu

14/12

SH:

14h: -12H Tư vấn hướng nghiệp.

Bảy

15/12

   
Chủ nhật

16/12

   
THÔNG BÁO
- Các lớp đã tư vấn hướng nghiệp 2 tuần trước, nếu có HS vắng không tham gia, thông báo cho HS tham gia bổ sung cùng với các lớp còn lại như sau: 12A,B,C: thứ 5 cùng với 12G; 12D,E: chiều thứ 6 cùng với 12H;
© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com