Lịch công tác tuần 14, HKI, năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần: 14- Từ ngày 19/11 đến 25/11/2018
Lớp trực: 11H
Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Hai

19/11

7h - Chương trình văn nghệ truyền thống

9h:Gặp mặt các thế hệ CB,GV,NV

 
Ba

20/11

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20.11

 


21/11

  14h: Dạy học thêm

Năm

22/11

  14h – Kiểm tra hồ sơ TCM, GV

 

Sáu

23/11

  14h30 Họp Hội đồng kỷ luật

Bảy

24/11

   
Chủ nhật

25/11

   
THÔNG BÁO

* Các hoạt động chào mừng ngày 20/11:

+ Yêu cầu tất cả CB-GV-NV, học sinh tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của ban tổ chức; trang phục ngày lễ.

+ GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện tốt ATGT và các yêu cầu đã phổ biến trong cuộc họp Hội đồng về việc thăm hỏi, chúc mừng Thầy Cô.

* Kiểm tra hồ sơ:

- TP ban kiểm tra: BGH, TTCM, TPCM, TKHĐ

- TTCM, GV nộp hồ sơ tại phòng Hội đồng vào sáng thứ 5 (22/11)

          * Họp Hội đồng kỷ luật:

          - TP Hội đồng kỷ luật: BGH, BTĐT, TKHĐ, GVCN của các lớp có HS vi phạm và liên quan;

- TP tham dự: Các HS vi phạm; HS liên quan; Mời phụ huynh HS vi phạm

- GVCN thông báo HS và phụ huynh tham gia đầy đủ, đúng giờ

* Đề nghị các tổ CM tổ chức thi GVDG ở tổ. Những GV đạt GVDG ở tổ mới đủ điều kiện thi cấp trường.

ĐỘT XUẤT
© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com