Lịch công tác tuần 6, HKI, năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần: 6 - Từ ngày 24/9 đến 30/9/2018
Lớp trực: 12H

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Hai

24/9

Chào cờ: HĐNGLL – Chủ đề tháng 9 – Đoàn trường

14h – K11 học nghề PT

- BDHSG 12

Ba

25/9

- BDHSG 11

26/9

14 h: Dạy học thêm

Năm

27/9

14h: - K11 – Học nghề PT

Sáu

28/9

SH: Đại Hội chi đoàn HS

14h - Họp tổ chuyên môn

Bảy

29/9

14h30: Giải bóng chuyền HS

Chủ nhật

30/9

14h30: Giải bóng chuyền HS

14h30: Giải bóng chuyền HS

 THÔNG BÁO

* Họp tổ chuyên môn:

- Đánh giá, thống kê các hoạt động dạy học, xếp loại thi đua tháng 8,9.

-Kế hoạch tháng 10

-Hoàn thành các văn bản tổ nộp HT, PHT, TKHĐ ngày 30/9

* Dạy, học nghề PT: Thực hiện theo TKB dạy nghề PT.

© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com