Kế hoạch tuần 14, HKII, năm học 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 14 kỳ 2 Từ ngày 09/04 đến 15/4/2017

Lớp trực: 11D

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Hai

09/04

Chào cờ: - Phổ biến một số VB – HT

Chương trình “Khi tôi 18” -

14: - Ôn thi THPT QG

- Ngoại khoá – Tổ Toán tin

Ba

10/4

  14h Tập huấn KS TALIS11/4

  14h: Dạy Học thêm

Năm

12/4

  14h: Khảo sát TALIS

Sáu

13/4

SH: HĐNGLL T4

14h – Họp BCĐ TTSP

15h30 Tổng kết TTSP

Bảy

14/4

   
Chủ nhật

15/4

   
© 2017 Thiết kế: http://f5ict.com