Lớp trực: 11A

Thứ/ngày Sáng Chiều Trực LĐ
Hai
26/4
- CC: Tuyên truyền về ATTP, Tuyên truyền pháp luật
- Dạy học theo TKB
14h: Dạy học thêm S: đ/c Tài
C: đ/c Thọ
Ba
27/4
- Dạy học theo TKB 14h: Họp tổ
16h: Họp cốt cán (TP: BGH,TTCM,Trưởng đoàn thể)
S: đ/c Thọ

C: đ/c  Tài


28/4
- Dạy học theo TKB 14h: Dạy học thêm S: đ/cChiến
C: đ/c  Thọ
Năm
29/4
- Dạy học theo TKB 15h: Họp Hội đồng S: đ/c Tài
C:đ/cChiến
Sáu
30/4
Nghỉ lễ

Nghỉ lễBảy
01/5
Nghỉ lễ

Nghỉ lễChủ nhật
02/5Thông báo:
- Tuyên truyền về ATTP: đ/c Oanh - Y tế
- Tuyên truyền pháp luật (Luật bầu cử QH và HĐND các cấp, Luật bảo vệ bí mật nhà nước): đ/c Phương
- Nộp đề các môn Sử, Địa, GDCD, Lí, Hóa, Sinh trước ngày 27/4/2021 để in sao.

                                                                 
© 2017 Thiết kế: 0942072207