Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngay từ trên ghế nhà trường, chính là góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho thế hệ trẻ.

Học sinh THPT là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển, điều này có tác động lớn đến tâm, sinh lý của các em. Ở lứa tuổi này, tâm lý các em có nhiều biến động rất nhạy cảm, dễ xúc động, dễ bị kích động, bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Nếu không có sự định hướng, tác động giáo dục theo các mục tiêu, chuẩn mực xã hội thì rất dễ bị lôi kéo vào các việc làm, hành vi xấu. Đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, vào chương trình học tập, sinh hoạt, vui chơi nhằm giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh ngay từ giai đoạn này là điều rất cần thiết.

Để việc PBGDPL đạt hiệu quả cao, nhìn chung trường THPT ĐỒNG HỚI đã lồng ghép các chương trình vào bộ môn xã hội, đặc biệt là môn giáo dục công dân như phòng chống tham nhũng, ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông… Tuyên truyền qua các hoạt động ngoại khóa theo nhóm về giáo dục phòng chống ma túy, tổ chức cho học sinh ký cam kết an toàn giao thông, an ninh trật tự trong trường học. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên website, bản tin nội bộ, phát thanh học đường vào thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học hoặc đầu buổi học, hoặc phát thanh mỗi tháng một lần. Bên cạnh đó trường xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại thư viện của trường.

Cùng với đó, thông qua phối hợp giữa các trường THPT với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện khá tốt. Trường THPT Đồng Hới chủ động phối hợp với ngành công an địa phương xây dựng quy chế thực hiện pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo, Ban an toàn giao thông, Công an tỉnh về tận trường để phổ biến các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, ma túy… đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Phối hợp Hội Phụ nữ, Phòng Y tế, Tòa án nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn tuyên truyền phổ biến nội dung phòng chống ma túy và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em cho học sinh toàn trường vào buổi sinh hoạt dưới cờ), các buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật. Theo đánh giá của Sở GD & ĐT, hoạt động PBGDPL trong nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu biết về pháp luật một cách tốt hơn. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. © 2017 Thiết kế: 0942072207